info@eskisehir.edu.tr

Disiplin Soruşturması

Disiplin soruşturması, ilgililerin disiplin hukukundan doğan sorumlulukları ile ilgili süreci ve yapılan işlemleri içerir. Soruşturmanın amacı, ilgili kişinin soruşturma konusu olan fiili işleyip işlemediğinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasıdır.

Yükseköğretim kurumlarında disiplin soruşturmaları; Personel Disiplin Soruşturması ve Öğrenci Disiplin Soruşturması olarak iki başlık altında yürütülmektedir.

    1. Personel Disiplin Soruşturması

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan personel; akademik ve idari personel olarak ikiye ayrılmaktadır:

  • Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri akademik personel olarak adlandırılmaktadır. Akademik personel hakkında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren fiiller ve verilecek cezalar, soruşturma sürecinde yapılacak işlemler hususunda 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uygulanır.
  • Yükseköğretim kurumlarında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar ve iş sözleşmesiyle çalışan personeller idari personel olarak adlandırılmaktadır. Memurlar hakkında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren fiiller ve verilecek cezalar hususunda 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 125. Maddesi, soruşturmanın açılması ve devamı işlerde 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi uygulanır. İş sözleşmesiyle çalışan personeller hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında ise 4857 sayılı İş Kanunu ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanır.

    2. Öğrenci Disiplin Soruşturması

Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrencilerinin disiplin soruşturmalarında 2547 sayılı Kanun’un 54.maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kurumumuzda çalışan personel ile eğitim-öğretim gören öğrenciler hakkında yapılacak disiplin soruşturmaları konusunda ayrıntılı bilgi için Birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.