info@eskisehir.edu.tr

Arabulucuk

Genel Bilgiler

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanunla, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesinde,

7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 20.maddesinde,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca 01/01/2019 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4.maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi” başlıklı 15.maddesinin 8.fıkrası ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin ” İdarenin temsili” başlıklı 18.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmü uyarınca İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Adres                  : Gazipaşa Mahallesi Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Tepebaşı/ESKİŞEHİR

E-posta              :  hukukmusavirligi@eskisehir.edu.tr

Telefon              : 0 222 211 57 04 /1131-1134